Dernek Nasıl Kurulur İstanbul

Paylaş!

Dernek Nasıl Kurulur İstanbul

Dernek Nasıl Kurulur İstanbul ilimiz için; Öncelikle amacınızı gerçekleştirmeye karar vermelisiniz. Bunun için sivil toplumun önemini kavramak, dernekleşmek son derece önemlidir.

dernek nasil kurulur istanbul

Çünkü derneğinizi kurduğunuz andan itibaren yöneticisi ya da başkanı olarak bulunduğunuz dernek tüzel kişiliğinin yetkisine haizsiniz demektir. Bu da kanunlar nezdinde size avantaj sağlayacaktır. Çünkü! tüzel kişilikler gerçek kişilerden önce gelir. Hukuki haklarınızı arama noktasında, protokollerde, resmi davetlerde, kurumlara yapacağınız başvuru ve randevularda size öncelik tanıyacaktır.

Ayrıca proje ve fonlara başvuru, paydaş olma, sosyal fayda ve en önemlisi idealinizi gerçekleştirme imkanını size derneğiniz sağlayacaktır.

Dernek kuruluşu en az  7 “gerçek ya da tüzel” kişi ile gerçekleştirilir. İlk genel kurulunuzda yönetim kurulu en az 5 kişi olması gereklidir. Kişi sayısı önemlidir. Çünkü her faaliyetinizde karar almak zorundasınız. Karar defterinizde bu kişilerin imzalarının bulunması zorunludur. Ayrıca ekip kuracağınız ve uyum içinde olacağınız kişilerin sayısı en az 5 demektir. Ayrıca denetim kurulunuz da çok önemlidir. Derneğinizi kurduktan en geç 6 ay içerisinde  yönetim asil kurulu ile denetim kurulunuz oluşacaktır. Denetim kurulu tüzükte aksi belirtilmedikçe en geç 1 yıl içerisinde denetim yapmakla ve istediği zaman bu hakkını kullanmakla mükelleftir. Denetim kurulu yasal olarak çok önemli bir yerdedir.

Ancak firmamız günde ortalama 2 dernek kurmakta ve binlerce derneğin danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. Genel olarak görünen başkan ve yardımcısı ya da en fazla saymanın katılımıyla dernek resmi prosedür/müşavirlik işlemleri ile faaliyetlerinin yürütüldüğüdür. Keyifli zor bir uğraştır. Ancak hayalinizi gerçekleştirmenin vermiş olduğu mutluluk ancak paylaşılabilir. Gündelik hayata dair zorluklar ve pratik çözümleri size yazılarımızda anlatmaya devam edeceğiz.

Şimdi Dernek Nasıl Kurulur İstanbul ili içinde ve tüm yurtta da gerekli olan Evraklar

Dernek yöneticiliğine dair pratik bilgileri 68 yıllık engin tecrübemizle sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Ancak dernek kurmaya karar verdiyseniz aşağıda yazılı evrakları hazırlamamız gerekiyor!

  • Dernek kuruluş bildirimi 2 adet (Dernek kuruluş bildirimi linki) anında indirebilirsiniz.
  • Dernek tüzüğü örneği anında indirebilirsiniz
  • Tebligat listesi anında indirebilirsiniz
  • Kira kontratı örneği anında indirebilirsiniz
  • Tapu fotokopisi iş yeri ya da mesken anında indirebilirsiniz
  • Muvafakatname (tapu mesken olarak geçiyorsa) anında indirebilirsiniz

 

Bunlar dışında dernek okulda kurulacak ise okul müdürünün izin yazısı,  Camiide kurulacak ise ilçe müftülüğünün izni.

Yabancılar varsa oturma izni gibi belgeler gerekir. Detaylı bilgi için arayınız.

 

Sivil Toplum Danışmanı

Can ÜSKÜP

4 thoughts on “Dernek Nasıl Kurulur İstanbul

  1. dernek kuruluşu için 7 kişi yeterli devamında kimseyi derneği üye kaydetmez isek olur mu ? şimdiden cevabınız için teşekkürler.

    1. En az 7 kişi Sonrasında herhangi bir hukuki sınırlama yoktur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir