Dernek Makbuzları

Paylaş!

Dernek Makbuzları

Dernek Makbuzlarının Basımı ve Nerede Nasıl Kullanılması Gerektiğinin Önemi

Dernek Makbuzları için uzun yıllardır Derneklerin matbaa ve danışmanlık/müşavirlik işlerini yürütmekteyim. Sektörümün kurucu mimarı olarak, Türkiye’de en çok dernek makbuzu basmış olan bir matbaacı ve kullanımı üzerine aynı zamanda yine bir o kadar deneyimi bulunan bir müşavir olarak edindiğim tecrübe üzerine. Dernek makbuzlarının çeşitliliğine ve kullanımlarının püf noktalarına ve sık yapılan hataları anlatmak üzere bu bilgileri derledim. Önemli mağduriyetler ve cezalardan korunmak amacıyla kaleme aldığım bu makaleyi siz dernek yöneticilerinin dikkatine sunmak isterim.

Dernek Makbuzları
Dernek Makbuzları

     Dernek Makbuzları 6 çeşit ayrı resmi basılı belgeden (makbuzdan) oluşur…

  • DERNEK GELİRLERİ ALINDI BELGESİ: Bu makbuz dernek üyelik aidatı, varsa giriş aidatı ve bağış alımlarında kullanılır. Aidat ödemeleri aylık 3 aylık, 6 aylık yıllık ya da ve benzeri aylık aidat ödemelerinde kesilir. (Örneğin derneğin üyelik aidatı aylık 10.00 tl.) ve Üyeniz 00 tl aidat ödemesi yaptı ‘ocak – mayıs arası 5 aylık 50.00 tl gibi kesilebilir.’ Ya da 120.00 tl. ödeme yaptı. aidat ödemesinde 2016 yılllık aidat 120.00 tl’’ kesilir.

     Ayrıca aidat + bağış olabilir. Yani 200.00 tl ödeme yapıldı ise; (120.00 tl yıllık aidat alt sütuna 80.00 tl.) Bağış yazılır.

     ANCAK; Kesinlikle Kurs ücreti, seminer ücreti, katılım bedeli, promosyon alım ücreti yazmayın. Bu sık yapılan hatadır. Ve Bilhassa tekerrürü halinde ‘vergiyi doğuran olay’ meydana gelir. Ve Ciddi sıkıntılar oluşabilir.

      NOT: Üyelik aidat ya da bağışı derneğin banka hesabına yatıyor ise kanun der ki! ‘Banka dekontu alındı belgesi yerin geçer’ hükmü  amirdir. Yani ayrıca alındı belgesi düzenlenmez. Aksi halde mükerrer giriş olur. (BU SIK YAPILAN HATALARDANDIR.)

       NOT: Alındı belgeleri: Yetki belgesi sahibi ya da yönetim kurulu üyelerince sadece dernek merkezinde kullanılır.

  • GİDER MAKBUZU: (EK-13)

       Gider Makbuzu Dernekler yönetmeliğinde ek – 13 sayı ile gösterilen makbuzdur. Derneğimizin ticari olmayan harcamalarında gösterilir. Ve Banka aracılığı ile gösterilmediği yani elden verilen ödemelerde bu makbuz kullanılır. (Başka bir derneğe yapılan bağış, Bir öğrenciye verilen burs yardımı ya da hemşeri derneğinde üyeye yapılan bir cenaze yardımı) gibi harcamalarda kullanılır.

  • AYNİ BAĞIŞ ALINDI BELGESİ: (EK – 15):

      Derneğimize kişi ya da kuruluşlardan yapılacak mal bağışları amacıyla kullanılır. Ayni adı üzerinde! ‘’AYNI’’ Demektir.(Bilgisayar, masa, erzak, kurban derisi, eşofman, spor malzemesi gibi) ürünlerin derneğimiz tarafından teslim alınmasında kullanılır.

  • AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ: (EK-14)

       Derneğimiz tarafından kişi ya da kuruluşlara yapılacak mal bağışlarında kullanılır. ‘AYNI’ Demektir. Demirbaş eşya ya da 2. El eşya, Masa, bilgisayar, 2. El kıyafet dağıtımı, erzak gibi mal yardımlarında kullanılır.

 

  • ÇOKLU AYNİ YARDIM TESLİM BELGESİ:

     Derneğimizin aynı anda birden çok kişiye aynı zamanda yapacağı mal yardımlarında kullanılır. (Örneğin; Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelere, ya da  öğrencilere yapılacak ramazan erzak paketi) gibi yardımlarda kullanılır.

 

  • GİDER PUSULASI:

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir.(Yani fatura, fiş alamadığınız ve ticari amaçla kullandığınız maliye anlaşmalı matbaalarca basılacak. Olan resmi belgedir.

Örneğin; Dernek merkezinizi bir boyacıya boyattınız ya da eşyalarınızı bir hamal taşıdı. Eğer hizmet aldığınız kişi bir vergi mükellefi değil, ama ticari bir ilişkiniz var. Hizmeti veren vergi mükellefi değil. Devlet vergiyi karşınızdaki kişiden tahsil edemeyeceği için sizden tahsil eder. Ödemeyi stopaj kesintisini saklı tutarak yaparsanız. Ve dönemi geldiğinde stopaj ödemenizi beyannamenizde göstermeniz. Gerekmektedir.

(Dernekler genelde bu tarz ödemeleri ‘GİDER MAKBUZU EK – 13) ile yaparak hata yapmakta ya da beyannamelerinde göstermemektedirler.)

 

SONUÇ: Dernekler yönetmeliğine saydığımız ilk 4 makbuz para alma – verme, mal alma – verme üzerine gayri ticari yani vergiye tabi olmayan resmi belgeler. Birde dernekler yönetmeliğinde ki  5. Makbuz vardır.  Aynı alanda birden fazla kişiye yapılan çoklu ayni yardım teslim belgesi vardır.

 

     Ancak 6. Makbuz stopaj tevkifatına tabii resmi belgedir. Resmi belgelerin basım ve dağıtımına yetkili matbaalarca ya da basıldıktan sonra, Noterlerce tasdik ettirilir.

 

 AÇIKLAMA:  Devlet gayri ticari ilişkilerden vergi almaz. (Hayır amaçlı işlerden yani dernekler yönetmeliğinde  bulunan makbuzların kullanımından)

 

 ANCAK: Ticari olabilecek vergiyi doğurabilecek konular önemlidir. Bu ödemelerin ilgili vergi dairelerine dönemi geldiğinde beyannamelerinde gösterilmesi zorunludur.

 

SONUÇ AÇIKLAMA: Dernek kuruluş işlemi andan itibaren dernekler yönetmeliğinde bulunan tüm resmi dernek makbuzlarınızın basılması doğru olur. Aksi halde derneğin ilerleyen zamanlarda işleyişinde eksiklik olur. Ve Mağduriyetler yaşanır. (Örneğin mal bağışı yapılır derneğimize ancak; ayni bağış alındı belgesi başta bastırılmadığı için unutulur. Bu da mağduriyet yaşatır.)

 

Sivil Toplum Danışmanı

Can ÜSKÜP

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir