Dernek Kuruluş İşlemi

Paylaş!

Dernek Kuruluş İşlemi

Dernek Nedir?

Dernek Kuruluş İşlemi için öncelikle derneğin ne olduğunu anlamamız lazım. Dernek sorumluluk bilincinde olan kişilerin toplumda faydalı olmak adına, kazanç amacı gütmeyen yedi gerçek kişi ya da tüzel kişinin bir araya gelerek. Belirli bir amaç doğrultusunda çalışmalarına imkân veren oluşuma dernek denir. Bu toplu çalışmanın yasal bir çerçevede olması için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekir. İlk etapta dernek kuruluş işlemi nelerdir.

dernek kurulus islemi

Dernek kurucularının isimlerinin, adreslerinin ve T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu dernek kuruluş bildirimi hazırlanmalıdır. Kurucular arasında tüzel kişiler var ise onlarında unvanı, adresi, kuruluş belgesi eklenmelidir. 2 adet asıl olarak hazırlanmalı ve tüm sayfaları kurucular tarafından imzalanmalıdır. Dernek Tüzüğü oluşturulmalıdır.

 

Tüm bu bilgiler daktilo ya da bilgisayar ortamında yazılmalıdır. Yazışma ve tebligatları almaya yetkili kişilerin listesi hazırlanmalı ve imzalanmalıdır. Dernek tüzüğü dosyaya eklenmelidir. Oldukça basit ve zahmetsiz olan Dernek Kuruluş İşlemi bitimi için kuruculardan biri İl Dernek Müdürlüğüne bütün evrakları teslim ederek onaylatır ve dernek kuruluşu tamamlanmış olur.

 

Sivil Toplum Danışmanı

Can ÜSKÜP

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir