Dernek İktisadi İşletmesi

Paylaş!

Dernek İktisadi İşletmesi

Dernek İktisadi İşletmesi :  Dernek, kulüp, vakıf ve federasyon gibi sivil toplum kuruluşları, kurumlarına kazanç  sağlamak amacı ile iktisadi işletmeler kurabilir, bu gibi işletmeler  benzeri yapılara ortak olabilir ya da iktisadi işletmesine ortak alabilir. Dernekler diğer şirketlerde de hissedar sermaye iratlarında yer alabilirler. Derneklerde diğer kurumlar gibi Tüzel kişiliklerdir. Ve Gerçek kişilerden önce gelirler.

Dernek, vakıf, kulüp gibi kurumlar tüzel kişilik olması sebebiyle kuracakları iktisadi işletmeler kurumlar vergisine tabi olmaktadır.

Bu sebeple bilanço esasına göre defter tutulup (yevmiye, defter-i kebir, envanter)  Muhtasar,  B-A ve B-S, KDV, Kurumlar,  Geçici vergi beyannamelerinin yükümlülüğüne tabi olacaklardır.

Ancak;  Dernek iktisadi işletmesinin bilanço esasına göre defter tutmasının uygun olmaması ya da lüzum görülmemesi halinde iktisadi işletmeler işletme esasına göre defter tutabilir.

  DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ KURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

  • Karar fotokopisi (sorumlusunun belirlenmesi)
  • Mersis başvurusu
  • Oda kayıt tescil işlemleri
  • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi.
  • Vergi dairesi işe başlama
  • İktisadi işletme adına banka hesabi
  • İhtiyaç halinde yazarkasa pos alınması
  • Ticaret sicil işlemleri

 

Sivil Toplum Danışmanı

Can ÜSKÜP

0555 420 22 65

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir